Poziv na izbore i X. Redovnu izbornu konvenciju GO SDP Korčula

Aktualno 26. studenoga 2017.

Članovima/članicama GO SDP Korčula

Drage kolegice i kolege,

Gradski odbor SDP Korčula je na svojoj sjednici održanoj 7. 11. 2017. godine donio odluke o raspisivanju izbora za predsjednika/icu i članove/ice organa Gradske organizacije SDP Korčula, sazivanju 10. Redovne izborne konvencije GO SDP Korčula i imenovanju članova/ica Gradske izborne komisije.

Postupak kandidiranja za dužnosti i organe organizacije okončan je 19. studenog 2017. godine.

Gradska izborna komisija utvrdila je popis kandidata za unutarstranačke izbore čije su kandidature valjane. Popis kandidata je dostupan u prostorijama GO SDP Korčula, kao i na ovim web stranicama.

Sukladno Odluci o raspisivanju izbora za predsjednika/cu organizacije, izbori za predsjednika/cu održat će se u subotu, 2. 12. 2017. godine na četiri izborna mjesta:

  1. u prostorijama SDP-a Korčula, od 07 do 14 sati;
  2. u prostorijama MO Čara, od 12 do 14 sati;
  3. u prostorijama MO Račišće, od 12 do 14 sati;
  4. u prostorijama MO Žrnovo, od 12 do 14 sati.

Pravo glasa na izborima za predsjednika/cu GO SDP Korčula imaju svi članovi GO SDP Korčula, koji su evidentirani u evidenciji članova na dan raspisivanja izbora, 7. 11. 2017. godine;

Sukladno Odluci o raspisivanju izbora za članove organa Gradske organizacije SDP Korčula izbori za članove predsjedništva, potpredsjednika/e te članove Gradskog odbora provest će se u izbornom dijelu X. Redovne izborne konvencije GO SDP KOrčula.

X. Redovna izborna konvencija GO SDP Korčula održat će se u subotu, 2. 12. 2017. godine,
s početkom u 17.00 sati, u hotelu Korčula u Korčuli.

Važna napomena:

  • u radnom dijelu Konvencije mogu sudjelovati članovi koji predaju svoje potpisane Izjave o prihvaćanju dužnosti člana Konvencije, prije nego se utvrdi kvorum Konvencije, a koji su evidentirani u evidenciji članova na dan raspisivanja izbora, 7. 11. 2017. godine;
  • u izbornom dijelu Konvencije, na izborima za organe GO SDP Korčula  mogu sudjelovati svi članovi GO SDP Korčula koji su evidentirani u evidenciji članova na dan raspisivanja izbora, 7. 11. 2017. godine.

Na Konvenciji će biti izabrana i tri delegata/kinje koji će predstavljati našu organizaciju na Izvještajno-tematskoj konvenciji SDP koja će se održati 16. 12. 2017. godine u Zagrebu.

Predviđeno je da će glasovanje za organe organizacije trajati do 19,00 sati.

Gradska izborna komisija proglasit će rezultate izbora za organa Gradske organizacije SDP-a Korčula neposredno nakon glasovanja.

Za sve dodatne informacije i objašnjenja stojim vam na raspolaganju.

Predsjednica GO SDP Korčula
Marija Šegedin

U Korčuli, 25. studenog 2017.

Poziv na 10. Redovnu izbornu konvenciju

Obrazac Izjave o prihvaćanju dužnosti člana 10. Konvencije

Poslovnik o radu X. Konvencije_GO Korčula_2017

Odluka o organiziranju_GO Korčula_2017