Održana je izborna konvencija Gradske organizacije SDP-a Korčula

Aktualno 3. prosinca 2017.

U subotu, 2. prosinca. 2017. godine, u hotelu Korčula održana je 10. Redovna izborna konvencija Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Grada Korčule. U prijepodnevnim satima istoga dana provedeni su unutarstranački izbori za predsjednika organizacije na kojima je za predsjednicu ponovo izabrana Marija Šegedin.

Nakon usvajanja Poslovnika Konvencije i Odluke o organiziranju pristupilo se glasanju  za organe GO SDP-a Korčula.

U izbornom dijelu je 45 članova Konvencije izabralo organe SDP-a Korčula za naredni četverogodišnji mandat.

Predsjednica : Marija Šegedin

Potpredsjednik: Aljoša Milat

Članovi predsjedništva: Anton Lozica, Mladen Marelić i Nika Silić Maroević

Članovi gradskog odbora: Petar Bakarić, Miroslav Baničević, Andro Curać, Fani Duhović, Ivan Duhović, Ado Dužević, Antonio Foretić, Branko Kalogjera, Žarko Klisura, Ivan Kovačević, Joseph Le Corre, Stojan Marelić, Boris Marin, Marko Milat, Matea Silić, Dinko Šegedin, Alenka Tomić i Ante Vlašić.

Na Konvenciji su izabrani delegati koji će predstavljati GO SDP Korčula na Tematsko-izvještajnoj konvenciji SDP-a Hrvatske, koja će se održati u siječnju iduće godine. To su: Marija Šegedin, Franc Stenek, Mladen Marelić, Lovro Krstulović (po funkciji) i Davor Penić (po funkciji).

Marija Šegedin, nova-stara predsjednica SDP-a Korčula, u svom se završnom govoru prije zatvaranja Konvencije zahvalila kolegama na ukazanom povjerenju i pozvala sve članove stranke na još veći angažman u rješavanju problema značajnih za život i rad naših građana.