Popis kandidata za izbore za predsjednika i organe Gradske organizacije SDP Korčula

Aktualno 21. studenoga 2017.

Gradska izborna komisija, imenovana odlukom Gradskog odbora GO SDP Korčula, objavila je 20. studenog 2017. godine konačan Popis kandidata za unutarstranačke izbore koji će se održati u subotu, 2. prosinca 2017. godine.

 

I. KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP KORČULA

 1. Marija Šegedin

 

II. KANDIDAT ZA POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP KORČULA

 1. Aljoša Milat

 

III. KANDIDATI ZA ČLANOVE/ICE PREDSJEDNIŠTVA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP KORČULA

 1. Anton Lozica
 2. Mladen Marelić
 3. Nika Silić Maroević
 4. Aljoša Milat

 

IV. KANDIDATI ZA ČLANOVE/ICE GRADSKOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP KORČULA

 1. Petar Bakarić
 2. Miroslav Baničević
 3. Andro Curać
 4. Fani Duhović
 5. Ivan Duhović
 6. Ado Dužević
 7. Antonio Foretić
 8. Branko Kalogjera
 9. Žarko Klisura
 10. Ivan Kovačević
 11. Joseph Le Corre
 12. Mladen Marelić
 13. Stojan Marelić
 14. Boris Marin
 15. Aljoša Milat
 16. Marko Milat
 17. Matea Silić
 18. Nika Silić Maroević
 19. Dinko Šegedin
 20. Alenka Tomić
 21. Ante Vlašić