Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Statuta SDP-a

Aktualno 21. studenoga 2017.

Predsjedništvo SDP-a je na svojoj 27. sjednici usvojilo Nacrt prijedloga Statuta SDP-a, koji je upućen na javnu raspravu u općinske, gradske i županijske organizacije SDP-a.

Pozivaju se svi članovi i članice SDP-a da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinesu u kreiranju konačnog prijedloga Statuta SDP-a.

Svoje prijedloge i mišljenja potrebno je dostaviti u tajništvo stranke (mail: rasprava.statut@sdp.hr) zaključno sa 06.12.2017. godine, kako bi se pripremio konačni prijedlog Statuta za sjednicu Glavnog odbora SDP-a.

Konačni prijedlog Statuta bit će upućen na usvajanje delegatima Izvještajno-tematske Konvencije koja će se održati u Zagrebu 16. prosinca 2017. godine.

Nacrt prijedloga Statuta dostupan je ovdje.