Uputa za za izborne kandidature

Aktualno 8. studenoga 2017.

Članovima/članicama GO SDP Korčula

Gradski odbor GO SDP-a Korčula je na svojoj sjednici održanoj 7. 11. 2017. godine donio odluke o raspisivanju izbora za predsjednika/icu i članove/ice organa Gradske organizacije SDP Korčula, sazivanju X. Redovne izborne konvencije GO SDP Korčula i imenovanju članova/ica Gradske izborne komisije.

Sukladno Statutu SDPH i Pravilima o izboru organa općinskih i gradskih organizacija SDP-a procedura za kandidiranje  je sljedeća:

Članovi/ce GO SDP Korčula koji se žele kandidirati za predsjednika/cu i/ili za članove organa organizacije (potpredsjednika/icu, člana/icu predsjedništva, člana/icu Gradskog odbora) dostavljaju svoju kandidaturu Gradskoj izbornoj komisiji, u prostorije SDP-a u Korčuli, od 08. 11. 2017. do  zaključno 15. 11. 2017. godine.

Pravo kandidiranja i sudjelovanja u izboru predsjednika/ce i organa GO SDP Korčula imaju svi/e članovi/ce GO SDP Korčula, koji/a su evidentirani/e u evidenciji članova/ica na dan raspisivanja izbora, 7. 11. 2017. godine.

Kandidati za predsjednika i organe organizacije ne smiju imati dugovanja po osnovi članarine za razdoblje od 6 mjeseci i dulje, i to na dan 15.11.2017. godine.

Kandidature se podnose na propisanom obrascu Obrazac OKA.02 GO.

Napomena: Članovi koji se žele kandidirati za potpredsjednika moraju se istovremeno kandidirati i za predsjedništvo organizacije.

Sve svoje kandidature (za predsjednika i člana organa organizacije) kandidati podnose na istom propisanom obrascu!

Kandidati za predsjednika su uz kandidaturu dužni priložiti 19 potpisa potpore članova/ica GO SDP Korčula na obrascu  Obrazac OKA. 04 PPK. Kandidati za ostale organe ne prikupljaju i ne prilažu potpise članova.

Obrasci za kandidaturu i potpise potpore (samo za kandidate za predsjednika) mogu se preuzeti i u prostorijama SDP-a u Korčuli, u dogovoru sa tajnikom Markom Milatom (Mob: 098 982 6039).

Krajnji rok za predaju svih kandidatura Gradskoj izbornoj komisiji je srijeda, 15.11.2017. godine.

Gradska izborna komisija će objaviti popis kandidata u četvrtak, 16.11.2017. godine.
Popis kandidata bit će dostupan u prostorijama GO SDP Korčula.
Također će se svim članovima za koje su evidentirane e-mail adrese popis dostaviti elektronskom poštom.

Izborna promidžba, predstavljanje i sučeljavanja kandidata za predsjednika organizacije mogu se provoditi u razdoblju od 16.11.2017. do 30.11.2017.godine.

Sve potrebne informacije i objašnjenja kandidati mogu dobiti od predsjednice Gradske izborne komisije Fanny Lozice.